Avis Legal

Condicions Generals d’Utilització de la Pàgina Web https://bocam.cat/

El present avís legal recull les condicions generals que regeixen l’accés i l’ús de la WEB

L’ús de la WEB implica l’expressa i plena acceptació d’aquestes condicions generals en la versió publicada en el moment en què l’usuari accedeix a aquest, sense perjudici de les condicions particulars que poguessin aplicar-se a alguns dels serveis concrets de la WEB.

 

Propietat intel·lectual i industrial sobre els continguts de la pàgina

No es podran realitzar actes de reproducció, modificació, distribució o comunicació pública de la WEB o algun dels seus elements sense el previ consentiment per escrit del seu titular.

Els usuaris de la WEB únicament podran realitzar un ús privat i personal dels continguts d’aquest.

Queda prohibit l’ús de la WEB o de qualsevol dels seus elements amb finalitats comercials o il·lícits.

El titular no assumirà cap responsabilitat derivada de l’ús per tercers del contingut de la WEB i podrà exercitar totes les accions civils o penals que li corresponguin en cas d’infracció d’aquests drets per part de l’usuari.

Protecció de dades de caràcter personal

En compliment del que s’estableix en la Llei orgànica 15/1999, el 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que mitjançant l’emplenament del present formulari, les seves dades personals quedaran incorporats i seran tractats en un fitxer de titularitat Gastrònoms Chefs SL, amb la finalitat de poder gestionar la seva sol·licitud.

Així mateix, tret que vostè manifesti expressament el contrari, es podran utilitzar les seves dades personals per a mantenir-te informat de notícies i novetats relacionades amb els seus serveis. Així mateix, l’informem de la possibilitat que exerceixi els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades de caràcter personal mitjançant correu electrònic o bé mitjançant escrit dirigit a Gastrònoms Chefs SL, C/Pla de l’Estany 11, 17486 Castelló d’Empúries acompanyant fotocòpia del seu DNI.

La recollida i tractament automatitzat de les dades personals té com a finalitat la prestació dels serveis i el lliurament i facturació dels productes oferts a l’usuari des de la WEB, així com oferir informació als clients que ho sol·licitin sobre els productes comercialitzats.

L’usuari podrà exercitar en tot moment els drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició a les seves dades personals mitjançant escrit per correu electrònic a hola@bocam.cat.

Modificacions

El titular de la WEB es reserva el dret, en qualsevol moment i sense prèvia notificació a l’usuari, de modificar, ampliar o suspendre temporalment la presentació, configuració, especificacions tècniques i serveis de la WEB, de manera unilateral.

Així mateix es reserva el dret de modificar en qualsevol moment les presents condicions d’ús així com qualssevol altres condicions particulars.

Exclusió de responsabilitat

El titular no es responsabilitza dels eventuals errors tipogràfics, formals o numèrics que pugui contenir la WEB, ni de l’exactitud de la informació continguda en ell.

Enllaços

Els enllaços continguts en la WEB poden dirigir a pàgines web de tercers. El titular no assumeix cap responsabilitat pel contingut, informacions o serveis que poguessin aparèixer en aquests llocs, que tindran exclusivament caràcter informatiu i que en cap cas impliquen cap relació entre el titular i a les persones o entitats titulars de tals continguts o titulars dels llocs on es trobin.

Devolució de productes

Si quan rebis la teva comanda no quedes satisfet, disposaràs d’un termini de 24 hores per a exercitar el teu dret de devolució, en tractar-se de productes frescos.

En cas de devolució, les despeses d’enviament no seran reemborsats. Així mateix, les despeses de recollida seran per compte del client (equivalen a l’import de l’enviament que correspongui al tipus de producte adquirit i al destí enviat).

Per a realitzar la devolució, el producte haurà d’estar en el seu embalatge original i amb els manuals, accessoris o regals promocionals inclosos en el seu cas. Una vegada rebuda la mercaderia en els nostres magatzems, i prèvia comprovació de l’estat d’aquesta, es procedirà al reintegrament del seu import.

Dades de informació general

 

Per a donar compliment amb el que s’estableix en la Llei 34/2002, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic, s’indiquen les dades d’informació general d’aquest lloc web.

Titular: Gastrónomos Chefs SL inscrita en el Registre Mercantil de GIRONA amb data 29/10/2013, al tom 2959, folio 11, inscripció 7, Secció 00, hoja GI-56062.

Domicili: C/Plà de l’Estany 11,

Localitat:17486 Castelló d’Empúries

Telèfon: 972 15 63 19

Email: hola@bocam.cat

CIF: B-55184857